Akkreditált képzések

Akkreditált továbbképzések a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézettel való együttműködés keretében

 

Képzéseinkről bővebb információt kaphat az alábbi oldalon:

http://semmelweis.hu/magtud/oktatas/pontszerzo-kepzesek/

Stresszkezelés a gyakorlatban. Williams Életkészségek magatartásorvoslási program.

A szomatikus és pszichés megbetegedések kialakulásában és lefolyásában, az önkárosító magatartásformák (addikciók, érzelmi evés) fenntartásában gyakran fontos szerepet játszik a stressz, ezért számos szakmai irányelv (pl. kardiológia, pszichiátria) javasolja a kezelés részeként a stresszcsökkentést. Az egészségügyi dolgozókat magukat kiemelten veszélyezteti a stressz. A Williams ÉletKészségek (WÉK) Program olyan bizonyítottan hatékony, a mindennapokban alkalmazható stresszkezelő és kommunikációs technikák megismerését és készségszintű elsajátítását teszi lehetővé, melyek segítik a testi és lelki feszültségek csökkentését, a konfliktusok kezelését, a kapcsolatok javítsát és a személyes hatékonyság növelését. A WÉK program hatékonyságát, a lelki és testi egészségre gyakorolt pozitív hatását nemzetközi és hazai és tudományos vizsgálatok támasztják alá (lásd www.eletkeszsegek.hu). A program strukturált, meghatározott egységekből áll, a készségek elsajátításához, gyakorlásához a résztvevőknek munkafüzetet kapnak. A képzést kiscsoportos tréning formában tarjuk, min. 8 fő esetén indul, létszáma max. 15 fő. A képzés minden egészségügyben dolgozó szakember számára ajánlott, aki veszélyeztett a túlterheltség, kiégés szempontjából, illetve aki gyakran találkozik olyan páciensekkel, akiknek tünetei a stresszel összefüggenek.
Bővebb információ: eletkezsegek.hu 

 

Az interperszonális pszichoterápia (IPT) alapjai

Az Interperszonális Pszichoterápia (IPT) egy bizonyítottan hatékony pszichoterápiás módszer, melyet számos kórkép kezelésében (hangulatzavarok, szorongásos zavarok, evészavarok) és többféle korosztályban (serdülőktől időskorúakig) is alkalmazhatunk. Világszerte egyre szélesebb körben használják, a depresszió kezelésében elsőként választandó pszichoterápiás módszer a kognitív viselkedésterápia mellett. Az IPT egy időhatáros, struktúrált, manualizált, rövid terápia, amely azokra az interperszonális problémákra fókuszál, melyek szerepet játszanak a pszichés distressz kialakulásában és fenntartásában. Az IPT célja a tünetek csökkentése, a személyközi kapcsolatok javítása és a társas támogatás fokozása. Standard IPT esetén a terápiás ülések száma 12-16, melyhez szükség esetén további fenntartó ülések is kapcsolódhatnak. A képzés során a résztvevők megismerhetik az IPT struktúráját, elméleti hátterét és speciális alaptechnikáit, melyek igen hasznosak lehetnek számos egyéb terápiás módszerrel kombinálva is. A képzésen áttekintjük az IPT fő alkalmazási területeit, esetismertetésekkel és sajátélményű gyakorlatokkal illusztrálva. A képzést javasoljuk mind tapasztalt, pszichoterápiákban jártas, mind kezdő kollégák számára.
Bővebb információ: https://www.interpersonalpsychotherapy.org/ipt-basics/overview-of-ipt/

 

Kiégésmegelőzés (Kiégés megelőzése a pozitív pszichológia módszereivel)

Közismert, hogy az emberekkel foglalkozó szakmák magukban hordozzák a kiégési szindróma veszélyét, azt az állapotot, amikor az egyébként motivált, érzelemgazdag személyiség telítődik azokkal a problémákkal, amelyekkel naponta találkozik. A kimerülés jelentkezhet testi, szellemi és érzelmi területen, megnyilvánulhat szomatikus, magatartási, érzelmi és mentális tünetekben. A gyógyító munkában a személyiség szerepe megkérdőjelezhetetlen, éppen ezért fejlesztése és karbantartása is elengedhetetlen. A prevenció, illetve a meglévő probléma felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen jelentős mértékben befolyásolja a betegekkel való kapcsolattartást,együttműködést, a munka hatékonyságát. A kiégés-megelőzési tréning egyaránt alkalmas a már kialakult kiégési szindróma kezelésére és a megelőzésre is. A tréning során áttekintjük a kiégés okait külső és belső stresszforrásokra bontva. A résztvevők feltérképezhetik a saját életükben megjelenő rizikótényezőket.Nagy hangsúlyt helyezünk a segítő munkában megjelenő empátia helyes értelmezésére, valamint áttekintjük a kiégésre hajlamosító személyiségstruktúra jellemzőit. A tréning során kiemelt fontosságú a megelőzés lehetőségeinek megismerése. A legújabb pozitív pszichológiai kutatások tükrében, konkrét technikák megismertetésével igyekszünk segítséget nyújtani a lelki karbantartáshoz. A kurzus során, sajátélményeken alapuló gyakorlatokkal, illetve a meglévő vagy a rejtett erőforrások tudatosítása által igyekszünk a mentális egyensúlyt helyreállítani, megerősíteni.