Társaságunkról

A TÁRSASÁGRÓL:

A Társaság 1994-ben alakult, 1996 óta az International Society of Behavioral Medicine tagja. Az Elnök és az Elnökség mandátuma 3 évre szól.

Cégbírósági adatok

Elnök:
Dr. Stauder Adrienne
Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Elnökhelyettes:
Dr. Susánszky Éva
Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Főtitkár:
Dr. Zana Ágnes
Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

Pénztáros:
Dr. Salavecz Gyöngyvér

Elnökségi tag:
Dr. Balog Piroska
Sándor Imola

 

A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI:

A magyar pszichoszomatikus hagyományok – Selye János, Franz Alexander, Ferenczi Sándor, Bálint Mihály, Juhász Pál és Grastyán Endre szellemi örökségét ápolva a magatartástudományok és a magatartásorvoslás területén dolgozó szakemberek összefogása, számukra szakmai fórum és továbbképzési lehetőség biztosítása. A stressz okozta egészségkárosodások prevenciója a stressz károsító hatásainak jobb megértésén keresztül.

A Selye Magatartástudományi Társaság céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • emberi- és állampolgári jogok védelme
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
 • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybevehető – szolgáltatások

A fentiek megvalósításának érdekében az egyesület

 • tanfolyamokat, tréningeket és továbbképzéseket valósít meg, illetve támogat
 • tudományos összejöveteleket, beleértve nemzetközi rendezvényeket szervez
 • könyveket, folyóiratokat, jegyzeteket jelentet meg
 • tudományos kutatásokat végez, illetve támogat
 • audiovizuális termékeket állít elő
 • külső szervek megkeresése alapján állásfoglalásokat ad ki
 • céljai megvalósításához szükséges gazdasági tevékenységet realizál

 

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4, Tel: (36-1) 210 2953 Fax: (36-1) 210 2955

Bankszámla szám: OTP VIII. 11708001-20520696

Adószám: 18167364-1-42